ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. КОИ СМЕ НИЕ.

Ние сме „Модерато БГ“ ООД  и обработваме Вашите лични данни като съвместни администратори. Това означава, че носим съвместна отговорност за начина, по който обработваме и защитаваме Вашите данни. Вижте повече.

2. ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме Вашите данни (получени онлайн или физически лично от Вас), наред с други цели, за администриране на Вашата регистрация като потребител, за управление на Вашите покупки на продукти или услуги, за отговаряне на Ваши запитвания и, ако желаете, за да Ви изпращаме нашите персонализирани съобщения. Вижте повече.

3. ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние имаме законно основание да обработваме Вашите данни по различни причини. Главната причина е, че ние трябва да ги обработваме за изпълнение на договора, който приемате да сключите с нас, когато се регистрирате и когато правите покупка или използвате някоя от нашите услуги или функции, макар че има и други причини, които ни позволяват да ги използваме, като например, нашия интерес да отговорим на Вашите запитвания или въз основа на съгласието, което ни давате, за да Ви изпращаме нашата брошура, наред с други неща. Вижте повече.

4. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние споделяме Вашите данни с доставчици на услуги, които ни оказват съдействие, или помощ, и те могат да бъдат компании в групата Inditex, или сътрудници трети страни, с които сме сключили договор, както в рамките на, така и извън Европейския съюз. Вижте повече.

5. ВАШИТЕ ПРАВА

 Вие имате правото на достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни. В някои случаи имате и други права, като например, да възразите срещу използването от нас на Вашите данни, както и право на преносимост на данните, както подробно е обяснено по-долу. Вижте повече. Моля Ви, прочетете изцяло нашата Политика за поверителност, за да разберете напълно начина, по който ще използваме Вашите лични данни, както и правата, които имате върху Вашите данни.

В настоящата Политика за поверителност ще намерите цялата релевантна информация, която е приложима за използването от нас на личните данни на потребителите и клиентите, независимо от информационния канала или средствата (онлайн или лично) на Модерато, които използвате, за да взаимодействате с нас.

· Осигуряваме прозрачност по отношение на това, което правим с Вашите лични данни, за да разберете последиците от начина, по който използваме Вашите данни и правата, които имате във връзка с тях:

o Постоянно предоставяме на Ваше разположение цялата информация, съдържаща се в тази Политика за поверителност, която можете да прегледате, когато считате за уместно, както и o ще намерите допълнителна информация за всяко обработване на Вашите лични данни, когато взаимодействате с нас.

· Следват някои от термините, които използваме в тази Политика за поверителност:

 

o Когато говорим за нашата Платформа, ние обозначаваме като цяло всички информационни канали или средства, онлайн или лично, които може да използвате, за да взаимодействате с нас.

Главните от тях са:

§ Нашият Уебсайт    www.moderato.bg

§ Нашето Приложение на Moderato , включващо мобилното приложение, което сте инсталирали на Вашето мобилно устройство и други приложения, които може да използваме в студиото ни.

 § Лично.

Администратори на Вашите данни са:

§ Компанията „Модерато БГ“ OOD, която понастоящем ръководи продажбата на продукти с марка Moderato :

o Пощенски адрес: Стопански двор, с. Крумово, Община Родопи, България  

o Имейл адрес на Длъжностното лице по защита на данните:   contacts@moderato.bg

 

В зависимост от целите, за които обработваме Вашите данни към съответния момент, както бе обяснено по-горе, необходимо е да обработваме едни или други данни, които по принцип, според случая, могат да бъдат следните:

§ данни за Вашата самоличност (например, Вашето име, презиме, език и държава, от която взаимодействате с нас, данни за контакт и др.);

§ икономически данни и информация за транзакции (например, Вашите данни за плащане или за кредитна карта, информация за Вашите покупки, поръчки, връщания и др.);

 § данни за връзка, геолокация и/или разглеждане в Интернет (в случай например, че взаимодействате с нас от Вашия мобилен телефон);

§ търговска информация (например, ако сте се абонирали за нашата брошура), § информация за Вашите вкусове и предпочитания. Запомнете, че когато изискваме да попълните Вашите лични данни, за да Ви предоставим достъп до определена функция или услуга на Платформата, ние ще отбележим определени полета като задължителни, защото това са данни, от които се нуждаем, за да можем да предоставим услугата или да Ви дадем достъп до съответната функция.

Моля, обърнете внимание, че ако решите да не ни предоставите тези данни, може да не сте в състояние да завършите Вашата потребителска регистрация или да нямате възможност да се възползвате от съответните услуги или функции. В зависимост от начина, по който взаимодействате с нашата Платформа, т.е. в зависимост от услугите, продуктите, или функциите, които искате да ползвате, ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

ЦЕЛ

Heading 2

Heading 2

Heading 2

Експертни знания със страст    

Създадени с уважение към природата  

Парче по парче ръчно изработени

Модерато

адрес: с.Крумово, обл. Пловдив

Стопански двор

тел.: 0887 71 29 77

e-mail: contacts@moderato.bg

Страстен дизайн

© 2018 by Moderato

  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon